projekt CTR Ostoja Wrocław

Tytuł projektu: Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne „OSTOJA”

Realizowany w ramach konkursu: Konkurs 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni"

Nr umowy i data zawarcia: ZZO/000187/01/D z dnia 15.03.2018

Termin realizacji projektu: Od 01.04.2018 do 31.03.2021

Łączna kwota kosztów realizacji projektu: 3 609 764,91

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: 3 428792,91

Koordynator projektu (imię, nazwisko, kontakt): Witold Chomiszczak tel.785 409 000

Cel główny projektu: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Odbiorcy działań projektowych: Osoby dorosłe z niepełnosprawnością

Zakładana liczba beneficjentów projektu: 140 osób

Warunki rekrutacji do projektu: Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, miejsce zamieszkania na terenie dot. realizacji zadania

Miejsce realizacji projektu: Województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, średzki, Wrocław

Krótki opis form wsparcia i działań realizowanych w ramach projektu:

  • asystentura osobista
  • rewalidacyjne zajęcia grupowe
  • indywidualna terapia i rehabilitacja funkcjonalna

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

  • rekrutacja BO projektu – cały okres trwania projektu
  • tworzenie Indywidualnych Planów Działania – cały okres trwania projektu
  • indywidualna ocena postępów rehabilitacji - wrzesień oraz marzec każdego roku
  • realizacja wszystkich form wsparcia- cały okres realizacji projektu.

Najbardziej istotne aktualności dotyczących realizowanego projektu: Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjne jako projekt niezwykle elastyczny w zakresie form działania daje możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych dorosłym osobom z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, wychodząc naprzeciw ich indywidualnym potrzebom.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON nowe logo

Wesprzyj nas

Zbiórka na wkład własny

zrzutka wkład własny trenerzy Ostoja

LINK DO ZRZUTKI
Liczymy na Was

Artyści/stki Codzienności

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?