Od 1 września 2019 r. w Zespole Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA został otwarty przy ul. Robotniczej 42 B. Punkt Przedszkolny OSTOJA dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Do dwóch oddziałów uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat (aż do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego). Każdy oddział może przyjąć od 3 do 5 dzieci.

Warunkiem przyjęcia do placówki jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem oraz złożenie karty zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego.

Proponujemy następujące warunki pobytu:

  • pięciogodzinne zajęcia pedagogiczne z nauczycielkami posiadającymi niezbędne kwalifikacje
  • bezpłatny pobyt w godzinach od 8.00 do 14.30
  • 2-3 zajęcia specjalistyczne (w tygodniu) w zależności od potrzeb dziecka (z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, z terapeutą integracji sensorycznej)
  • dodatkowo dziecko może korzystać z programu wczesnego wspomagania rozwoju

W placówce dysponujemy salą doświadczenia świata oraz salą do terapii integracji sensorycznej.

Wesprzyj nas

Artyści/stki Codzienności

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?