Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) realizowany jest w placówce przy ul. Robotniczej 42 B (w ramach Zespołu Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA)

Program przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego oraz ich rodzin.

Przyjęcie do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywa się po złożeniu następujących dokumentów:

  • opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do ORE jako placówki prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju jego dziecka

Zajęcia odbywają się codziennie (w dni robocze) w godz. 8.00 – 18.00, szczegółowy grafik zajęć ustalany jest indywidualnie z rodzicami.

Zespół tworzą następujący specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda/neurologopeda/terapeuta AAC, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej (SI).

Praca specjalistów obejmuje interdyscyplinarną diagnozę, konstruowanie i realizację indywidualnych programów wspomagania rozwoju oraz ciągłe monitorowanie postępów w rozwoju dziecka.

Stosowane przez zespół specjalistyczny metody pracy z dzieckiem i rodziną to:

  • terapia psychologiczna
  • terapia pedagogiczna
  • terapia logopedyczna
  • fizjoterapia
  • stymulacja polisensoryczna
  • terapia mowy z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej
  • terapia integracji sensorycznej
  • oraz różne formy wspierania rodzin

Wesprzyj nas

Zbiórka na wkład własny

zrzutka wkład własny trenerzy Ostoja

LINK DO ZRZUTKI
Liczymy na Was

Artyści/stki Codzienności

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?