Rok 2019

 • utworzenie Punktu Przedszkolnego przy Zespole Placówek Edukacyjnych OSTOJA we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej

Rok 2018

 • Pierwszy, samodzielnie realizowany projekt Trenera Pracy Wspomaganej

Rok 2016

 • Zainicjowanie prowadzenia projektów teatralnych i stworzenie grupy TeatrOstoja

Rok 2014

 • stworzenie samodzielnej placówki Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie przy ul Robotniczej

Rok 2013

 • powstanie pierwszych stałych mieszkań treningowych i wspieranych

Rok 2012

 • organizacja placówek dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych w Środzie Śląskiej (grupy przedszkolne i rewalidacyjno-wychowawcze)

Rok 2011

 • na początku roku dostosowano statut Stowarzyszenia do znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • rozpoczynamy profesjonalne przygotowania do ogólnopolskich mistrzostw w bocci
 • zorganizowaliśmy I edycję KREACJI ? Dolnośląskiego Festiwalu Kreatywnego Działania

Rok 2010

 • dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kolejne trzy lata.
 • Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Goszczącej Wolontariatu Europejskiego. Akredytacja obejmuje okres trzech lat
 • realizujemy drugi projekt mieszkania treningowego
 • w Stowarzyszeniu powstaje Grupa Filmowa OSTOJA ? osoby niepełnosprawne wraz z terapeutami tworzą filmy dokumentalne i animacje
 • Stowarzyszenie wzięło udział w kampanii obywatelskiej ?Jesteśmy Polakami", której celem było zwrócenie uwagi na problem braku równych szans osób niepełnosprawnych w dążeniu do realizowania swoich planów i uczestnictwa w życiu społecznym.

Rok 2009

 • w Stowarzyszeniu rozpoczyna działalność artystyczną nowy zespół muzyczny Maszyniści Dźwięku
 • rozpoczynamy pilotażowy projekt mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych, gdzie przy wsparciu asystentów mieszkańcy mogą doświadczać samodzielności i zdobywać nowe umiejętności

Rok 2008

 • w listopadzie Stowarzyszenie uroczyście obchodzi jubileusz 15 - lecia działalności
 • w ramach projektu SIEĆ MPD podejmujemy partnerską współpracę z organizacjami działającymi na rzecz rodzin z dziećmi z mpdz na terenie całego kraju - celem projektu jest wypracowanie standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wobec dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu
 • we wrześniu przy ulicy Stawowej 1a we Wrocławiu rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy OSTOJA z 30 miejscami dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • po remoncie budynku przy ulicy Litomskiej w działającym tam Warsztacie Terapii Zajęciowej uczestniczy 95 osób
 • w Środzie Śląskiej przy ul. Kilińskiego 30 otworzyliśmy Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju dla około 50 dzieci do 7 roku życia.

Rok 2007

 • od stycznia zachodzą zmiany w naszej strukturze organizacyjnej ? powołujemy jednostkę administracyjną do obsługi administracyjno ? księgowej wszystkich przedsięwzięć Stowarzyszenia oraz wprowadzamy zmianę w organizacji wrocławskich warsztatów terapii zajęciowej (łączymy organizacyjne 2 wrocławskie warsztaty w jeden organizm), pozwoli to na bardziej sprawną i efektywną realizację założonych zadań.

Rok 2006

 • rozszerzona została działalność naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej od tego roku łącznie z oferty naszych warsztatów korzysta 110 osób niepełnosprawnych
 • coraz większe sukcesy uczestnicy naszych placówek dla młodzieży odnoszą rozwijając swoje talenty jako członkowie grupy teatralnej SPLENDOR oraz grupy muzycznej PRZYSTANEK oraz jako uczestnicy wielu przedsięwzięć realizowanych we współpracy z lokalnymi instytucjami i placówkami kultury
 • wolontariusze stowarzyszenia razem z grupą młodzieży niepełnosprawnej przygotowują i rozpoczynają realizację projektu ?Tańczyć każdy może"

Rok 2005

 • luty ? organizacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego
 • Ośrodek Rehabilitacyjno ? Edukacyjny Stowarzyszenia otrzymał rekomendacje do realizacji rządowego programu pilotażowego "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie" na lata 2005 -2007
 • rozwija się współpraca z PTC ERA ? rozpoczęliśmy organizację cyklicznych ogólnopolskich spotkań podnoszących umiejętności kadry specjalistycznej pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

Rok 2004

 • kwiecień ? dar Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA pozwolił na realizację Sali Doświadczania Świata SNOEZELEN w Ośrodku Rehabilitacyjno ? Edukacyjnym we Wrocławiu
 • listopad - Warsztat Terapii Zajęciowej i Młodzieżowe Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne przeprowadzamy z budynku przy ulicy Stawowej 1a do nowej siedziby przy ulicy Litomskiej 10 (budynek po zlikwidowanym żłobku)
 • grudzień ? rozpoczynają działalność 2 kolejne warsztaty terapii zajęciowej Stowarzyszenia: dla 30 osób we Wrocławiu przy ulicy Stawowej 1a (WTZ OSTOJA II) i dla 25 osób w Środzie Śląskiej przy ulicy Kilińskiego 30 (WTZ OSTOJA III).

Rok 2003

 • listopad ? we Wrocławiu powstał Warsztat Terapii Zajęciowej dla 35 uczestników (WTZ OSTOJA I)
 • aktywnie współpracujemy z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w realizacji pilotażowego projektu wspomaganego zatrudniania TRENER

Rok 2002

 • od kwietnia do sierpnia - Stowarzyszenie Pomocy ?Ludzie Ludziom" wykonało remont budynku przy ulicy Górnickiego
 • wrzesień ? Ośrodek Rehabilitacyjno?Edukacyjny rozpoczął swoją działalność w nowej siedzibie (55 miejsc w pobycie dziennym),
 • październik ? przy ulicy Stawowej 1a rozpoczęło działalność Młodzieżowe Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne
 • Stowarzyszenie przyjęło nazwę skróconą OSTOJA ? pomysłodawcą nazwy jest Katarzyna Owsiak

Rok 2001

 • we wrześniu zapadła decyzja o przekazaniu nam budynku przy ulicy Górnickiego 37a we Wrocławiu jako nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno?Edukacyjnego dla dzieci.

Rok 2000

 • przy współpracy MEN i samorządu Miasta Wrocławia rozpoczęliśmy realizację programu wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci do dziesiątego roku życia.

Rok 1999

 • utworzona została i rozpoczęła swoją działalność młodzieżowa grupa terapeutyczna w budynku przy ulicy Czajkowskiego we Wrocławiu

Rok 1998

 • rok remontów popowodziowych,

Rok 1997

 • zarejestrowany został Ośrodek Rehabilitacyjno?Edukacyjny i rozpoczął działalność w budynku przy ulicy Stawowej 1a w Wrocławiu w formie Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych dla dzieci z głęboką sprzężoną niepełnosprawnością oraz młodzieżowych grup wsparcia,
 • od lipca rodzice i kadra Stowarzyszenia włączyli się aktywnie w akcję pomocy powodzianom organizowaną przez WSON.

Rok 1996

 • przenieśliśmy siedzibę Stowarzyszenia do Ośrodka przy ulicy Stawowej 1a,
 • od września Szkoła Podstawowa Nr 116 została szkołą gminną i funkcjonuje jako ?szkoła bliźniacza" w Zespole Szkół Nr 1 na wrocławskim osiedlu Kozanów

Rok 1995

 • w lutym od Dolnośląskiej Fundacji ?Pomoc Dzieciom" przejęliśmy Ośrodek Szkolno?Rehabilitacyjny wraz ze Szkołą Podstawową Nr 116 przy ulicy Stawowej 1a we Wrocławiu,
 • przejęliśmy od Fundacji ?Sprawni Inaczej" Osiedlowy Klub Terapeutyczny przy ulicy Budziszyńskiej 96a we Wrocławiu
 • w Środzie Śląskiej zorganizowaliśmy Ośrodek Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży ?Poziomka"
 • w Oławie powstała Świetlica Integracyjna dla dzieci i młodzieży, a w Wołowie ośrodek dla dzieci przy przedszkolu ?Słoneczko"

Rok 1994

 • prowadziliśmy: hipoterapię, rehabilitację domową, zajęcia Pracowni Terapii Ręki i Mowy (przy ulicy Włodkowica 8 we Wrocławiu, w gościnnej Fundacji Nadzieja), turnusy rehabilitacyjne,
 • otworzyliśmy biuro przy ulicy Krowiej 1 we Wrocławiu.

Rok 1993

 • w listopadzie nastąpiła rejestracja Stowarzyszenia

 

Wesprzyj nas

Zbiórka na wkład własny

zrzutka wkład własny trenerzy Ostoja

LINK DO ZRZUTKI
Liczymy na Was

Artyści/stki Codzienności

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?