1% Ostoja Wrocław

MPD Ostoja Wrocław6 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego, uchwalony w celu uświadamiania społeczeństwu problemów i potrzeb tej grupy obywateli.

Mózgowe Porażenie jest zaburzeniem spowodowanym urazem lub wadą rozwojową mózgu (uszkodzenie mózgu). Powszechnie problem MPD jest mało zrozumiały. Z uwagi na bardzo dużą różnorodność i stopień nasilenia objawów trudno o jednoznaczną definicję MPD.

Statystycznie, Mózgowe Porażenie Dziecięce występuje w trzech przypadkach na 1000 w ogólnej populacji dziecięcej i jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u dzieci. Na świecie żyje ponad 17 mln osób z MPD, kolejnych 350 milionów ludzi jest ściśle związanych z dzieckiem bądź osobą dorosłą z MPD. Mimo, że przyczyny MPD są trwałe i nie podlegają uleczeniu, poprzez właściwą, systematyczną, interdyscyplinarną rehabilitację i przy odpowiednim wsparciu możliwe jest osiągnięcie sprawności pozwalającej na funkcjonowanie w społeczeństwie, kształcenie, pracę czy założenie rodziny.

Wesprzyj nas

Artyści/stki Codzienności

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?